Saturday, September 23, 2023
Google search engine
HomeSEOAlt Text คืออะไร ความหมาย และวิธีการใช้งาน

Alt Text คืออะไร ความหมาย และวิธีการใช้งาน

Alt Text คืออะไร? มันคืออะไรที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับการสร้างเนื้อหาบนเว็บไซต์ ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการหรือผู้ใช้งานที่มีความต้องการในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณได้ ด้วยการใช้ Alt Text คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่ดีขึ้นและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งาน

การเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานที่มีความต้องการหรือผู้ใช้งานที่มีความต้องการที่จะเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ ด้วยการใช้ Alt Text คุณสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้ง่ายขึ้น การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพด้วย Alt Text จะช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการเข้าถึงเนื้อหาของคุณได้อย่างสะดวกสบายและง่ายขึ้น

การใช้งาน Alt Text

การเพิ่ม Alt Text ในภาพ

Alt Text หรือ Alternative Text หมายถึงข้อความที่อธิบายภาพหรือสิ่งของต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความบกพร่องทางสายตาสามารถเข้าใจได้ว่าภาพหรือสิ่งของนั้นเป็นอย่างไร การเพิ่ม Alt Text ในภาพจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

การเพิ่ม Alt Text ในภาพนั้นสามารถทำได้โดยการใช้โค้ด HTML ในแต่ละภาพ โดยใส่ข้อความ Alt ใน tag  ดังนี้

<img src="image.jpg" alt="ข้อความที่อธิบายภาพ">

การเพิ่ม Alt Text ในวิดีโอ

การเพิ่ม Alt Text ในวิดีโอนั้นเป็นการอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในวิดีโอเพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าใจได้ว่าเนื้อหาของวิดีโอนั้นเป็นอย่างไร

การเพิ่ม Alt Text ในวิดีโอสามารถทำได้โดยการใช้โค้ด HTML ในแต่ละวิดีโอ โดยใส่ข้อความ Alt ใน tag 

<video src="video.mp4" controls alt="ข้อความที่อธิบายวิดีโอ">

การเพิ่ม Alt Text ในภาพและวิดีโอนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือการได้ยินเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การเพิ่ม Alt Text ในภาพและวิดีโอควรต้องทำอย่างถูกต้องและครบถ้วนทุกครั้งที่มีการเพิ่มภาพหรือวิดีโอในเว็บไซต์

ความสำคัญของ Alt Text

การเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหา

Alt Text เป็นข้อความที่ใช้เพื่ออธิบายภาพหรือสื่อต่างๆ ในเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถมองเห็นภาพหรือสื่อนั้นๆ ก็สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้โดยอ่าน Alt Text แทน การเพิ่ม Alt Text ให้กับภาพหรือสื่อต่างๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ใช้งานที่มีความพิการทางสายตา หรือผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานด้วยเทคโนโลยี Assistive Technology

การเพิ่ม SEO ให้กับเว็บไซต์

การเพิ่ม Alt Text ให้กับภาพหรือสื่อต่างๆ ในเว็บไซต์นั้นยังช่วยเพิ่ม SEO ให้กับเว็บไซต์ด้วย เนื่องจาก Search Engine สามารถอ่านและเข้าใจเนื้อหาในเว็บไซต์ได้ดีขึ้น ทำให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสปรากฏในผลการค้นหาของ Search Engine ได้มากขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่ม Alt Text ยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเป็นมิตรกับผู้ใช้งานที่มีความต้องการพิเศษ และเป็นการแสดงความเป็นมืออาชีพของผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย

ในสรุป Alt Text เป็นสิ่งที่สำคัญและควรใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงของผู้ใช้งานที่มีความต้องการพิเศษ และช่วยเพิ่ม SEO ให้กับเว็บไซต์ของคุณด้วย

การเขียน Alt Text ที่เหมาะสม

การใช้คำอธิบายที่สอดคล้องกับเนื้อหา

เมื่อเขียน Alt Text ควรใช้คำอธิบายที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีความจำเป็นต้องใช้ Alt Text เข้าใจว่าภาพหรือวิดีโอนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาอย่างไร โดยควรใช้คำอธิบายที่สั้นและกระชับ และไม่ควรใช้คำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

การใช้คำอธิบายที่เหมาะสมกับภาพ

เมื่อเขียน Alt Text สำหรับภาพ ควรใช้คำอธิบายที่สอดคล้องกับเนื้อหาของภาพ โดยควรใช้คำอธิบายที่เหมาะสมกับภาพและไม่เกิน 125 ตัวอักษร และไม่ควรใช้คำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพ หรือใช้คำอธิบายที่ไม่ชัดเจน

การใช้คำอธิบายที่เหมาะสมกับวิดีโอ

เมื่อเขียน Alt Text สำหรับวิดีโอ ควรใช้คำอธิบายที่สอดคล้องกับเนื้อหาของวิดีโอ โดยควรใช้คำอธิบายที่เหมาะสมกับวิดีโอและไม่เกิน 125 ตัวอักษร และไม่ควรใช้คำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิดีโอ หรือใช้คำอธิบายที่ไม่ชัดเจน

คำแนะนำ: ควรใช้คำอธิบายที่สอดคล้องกับเนื้อหาของภาพหรือวิดีโอ และไม่ควรใช้คำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไม่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments