Friday, February 9, 2024
Google search engine
HomeSEOBroken Link คืออะไร? สามารถแก้ไขได้หรือไม่

Broken Link คืออะไร? สามารถแก้ไขได้หรือไม่

คำว่า Broken Link เป็นคำที่พบเห็นบ่อยในการพัฒนาเว็บไซต์ และมักเกิดจากการลบหรือย้ายหน้าเว็บไปยังที่อื่นโดยไม่ได้ปรับปรุงลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บใหม่ การมี Broken Link อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้งานเว็บไซต์ และอาจเสียความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ในสายตาของเครื่องมือค้นหา ด้วยเหตุนี้การแก้ไข Broken Link เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

การแก้ไข Broken Link สามารถทำได้โดยง่ายดาย โดยเราสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Search Console เพื่อตรวจสอบหา Broken Link และแก้ไขได้ทันที การแก้ไข Broken Link จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพของเว็บไซต์ และช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงการออกแบบเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Broken Link คืออะไร

ความหมายของ Broken Link

Broken Link หมายถึง ลิงก์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ต้องการได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่ต้องการได้ การมี Broken Link นั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน

ประเภทของ Broken Link

Broken Link สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. Internal Broken Link หมายถึง ลิงก์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ภายในเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งอาจเกิดจากการลบหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เคยมีอยู่ หรือการเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บไซต์หรือ URL
  2. External Broken Link หมายถึง ลิงก์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ภายนอกเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งอาจเกิดจากการลบหน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่เคยมีอยู่ หรือการเปลี่ยนชื่อหน้าเว็บไซต์หรือ URL ของเว็บไซต์นั้นๆ

การแก้ไข Broken Link เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย

จำเป็นต้องแก้ไข Broken Link หรือไม่

ผลกระทบที่เกิดจาก Broken Link

Broken Link หมายถึง ลิงก์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดการลบหน้าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกัน หรือเปลี่ยนชื่อเส้นทางหรือชื่อไฟล์ของหน้าเว็บไซต์นั้นๆ ทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ในการเข้าถึงข้อมูล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ใช้งานจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานสูญเสียความไว้วางใจและไม่มีแนวโน้มที่จะกลับมาใช้บริการเว็บไซต์นั้นอีกต่อไป

ข้อดีของการแก้ไข Broken Link

การแก้ไข Broken Link เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำ เนื่องจากมีผลกระทบต่อผู้ใช้งาน และยังสามารถนำมาเป็นโอกาสในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย โดยการแก้ไข Broken Link จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้ใช้งาน และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ของคุณอีกด้วย

ดังนั้น การแก้ไข Broken Link เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้ใช้งานเว็บไซต์ และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

วิธีการแก้ไข Broken Link

การใช้เครื่องมือออนไลน์

หากคุณไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไข Broken Link ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่ในตลาดได้ เพื่อช่วยปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณ

โดยเครื่องมือออนไลน์ที่น่าสนใจสำหรับการตรวจสอบ Broken Link คือ W3C Link Checker ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณตรวจสอบไฟล์ HTML ของคุณว่ามี Broken Link หรือไม่ และแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบของรายงาน

นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือออนไลน์อื่น ๆ ที่คุณสามารถใช้ได้ เช่น Google Webmaster Tools และ Broken Link Checker ที่เป็นเครื่องมือฟรีที่จะช่วยตรวจสอบ Broken Link ของเว็บไซต์ของคุณ

การตรวจสอบและแก้ไขด้วยตนเอง

หากคุณต้องการแก้ไข Broken Link ด้วยตนเอง คุณสามารถทำได้โดยการตรวจสอบและแก้ไขไฟล์ HTML ของคุณเอง

วิธีการทำคือ ให้คุณเปิดไฟล์ HTML ของคุณด้วยโปรแกรม Text Editor หรือ HTML Editor แล้วค้นหาลิงก์ที่ Broken และแก้ไขลิงก์นั้นให้ถูกต้อง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Plugin หรือ Extension ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อช่วยให้การแก้ไข Broken Link ของคุณง่ายขึ้น โดย Plugin หรือ Extension นี้จะช่วยตรวจสอบและแก้ไข Broken Link ให้โดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณได้แก้ไข Broken Link ของคุณแล้ว คุณควรทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่าไฟล์ HTML ของคุณไม่มี Broken Link อีกต่อไป

สรุป

ในบทความนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Broken Link และสาเหตุของมัน โดยที่ Broken Link หมายถึง ลิงก์ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้กับหน้าเว็บไซต์ที่เราต้องการเข้าชม ซึ่งสาเหตุของมันอาจเกิดจากการลบหน้าเว็บไซต์ ย้ายหน้าเว็บไซต์ หรือเปลี่ยนชื่อเส้นทางของหน้าเว็บไซต์ โดยที่ไม่ได้แก้ไขลิงก์เดิม

การแก้ไข Broken Link เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และการทำ SEO ของเว็บไซต์ โดยที่การมี Broken Link จะทำให้เว็บไซต์ของเราถูกลดอันดับในการค้นหาของเครื่องมือค้นหา

ดังนั้น การตรวจสอบและแก้ไข Broken Link เป็นสิ่งที่ควรทำอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Google Search Console หรือ Broken Link Checker เพื่อตรวจสอบลิงก์ที่เสียหาย และแก้ไขโดยการเปลี่ยนลิงก์หรือลบลิงก์เดิม และแก้ไขลิงก์ให้เชื่อมต่อได้ถูกต้องและสมบูรณ์

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments