Monday, September 25, 2023
Google search engine
HomeSEOข้อผิดพลาดที่พบบ่อยใน Image Alt Tag

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยใน Image Alt Tag

เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่ง แล้วพบว่ามีรูปภาพที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้ โดยที่ไม่มีข้อความแทนที่รูปภาพนั้น คุณอาจจะสงสัยว่าภาพนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใด หรือไม่เกี่ยวข้องเลย ซึ่งนั่นก็คือข้อผิดพลาดของ Image Alt Tag ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยในเว็บไซต์

การใช้ Image Alt Tag ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีเลย ทำให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการในเนื้อหาหรือภาพนั้นๆ ไม่สามารถเข้าใจได้ นอกจากนั้น การใช้ Image Alt Tag ที่ไม่ถูกต้องยังส่งผลกระทบต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ด้วย ซึ่งอาจจะทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่ได้รับการค้นหาใน Google หรือเครื่องมือค้นหาอื่นๆ อย่างที่คุณต้องการ

เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดดังกล่าว คุณควรใช้ Image Alt Tag อย่างถูกต้อง โดยการเขียนข้อความแทนที่รูปภาพ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และเป็นคำอธิบายที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้คำที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพ หรือใช้คำที่ไม่สุภาพ หรือมีความหมายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจจะทำให้เว็บไซต์ของคุณได้รับโทษจาก Google และถูกลดอันดับในการค้นหา

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยใน Image Alt Tag

การใช้คำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้อง

ในบางครั้ง ผู้พัฒนาเว็บไซต์มักใช้คำอธิบายภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพเอง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจว่าภาพนั้นเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือไม่ และอาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถอ่านเนื้อหาของภาพได้

การใช้ Alt Tag ที่ซ้ำซ้อน

การใช้ Alt Tag ที่ซ้ำซ้อนกันในหน้าเว็บไซต์อาจทำให้เว็บไซต์ของคุณดูไม่สมบูรณ์หรือไม่มีความสมบูรณ์ นอกจากนี้ การใช้ Alt Tag ที่ซ้ำซ้อนกันอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจว่าภาพนั้นแตกต่างกันอย่างไร

การป้องกันการใช้ Alt Tag

เพื่อป้องกันการใช้ Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม คุณสามารถใช้ตัวกรองภาพเพื่อตรวจสอบว่าภาพของคุณมี Alt Tag ที่เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องของ Alt Tag ได้

การละเว้นการใช้ Alt Tag

การละเว้นการใช้ Alt Tag สามารถทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของภาพได้ นอกจากนี้ การละเว้นการใช้ Alt Tag ยังอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณไม่สามารถดูได้ด้วยเครื่องอ่านหน้าจอ ดังนั้น คุณควรใช้ Alt Tag ในภาพทุกภาพที่ปรากฎในเว็บไซต์ของคุณ

สรุป: การใช้งาน Alt Tag ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจเนื้อหาของภาพได้ดียิ่งขึ้น แต่การใช้งาน Alt Tag ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจเนื้อหาของภาพหรือไม่สามารถอ่านได้ ดังนั้น คุณควรใช้ Alt Tag ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับ

วิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดทั่วไป

การเพิ่ม Alt Tag ที่เหมาะสม

เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีความสมบูรณ์และเข้าใจง่าย คุณควรเพิ่ม alt tag ที่เหมาะสมให้กับรูปภาพทุกภาพบนเว็บไซต์ของคุณ โดย alt tag จะช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ที่มีปัญหาด้านสายตาหรือการใช้งานอุปกรณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ สามารถเข้าใจรูปภาพได้ดีขึ้น

การปรับแต่ง Alt Tag ที่ซ้ำซ้อน

เมื่อคุณมีรูปภาพหลายภาพในเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องตรวจสอบ alt tag ที่ซ้ำซ้อนกัน และปรับแต่งให้เหมาะสมกับรูปภาพนั้นๆ โดยไม่ควรใช้ข้อความที่ซ้ำซ้อนกัน และควรใช้คำอธิบายที่เป็นคำสั่งซึ่งเป็นคำอธิบายที่สอดคล้องกับรูปภาพ

การตรวจสอบ Alt Tag ที่ขาดหาย

เมื่อคุณมีรูปภาพในเว็บไซต์ของคุณ คุณต้องตรวจสอบว่า alt tag มีอยู่หรือไม่ หากไม่มี คุณควรเพิ่ม alt tag ที่เหมาะสมให้กับรูปภาพนั้นๆ และควรตรวจสอบว่า alt tag ที่ใช้เหมาะสมกับรูปภาพที่แสดงผลหรือไม่ โดยไม่ควรใช้ข้อความที่ไม่สอดคล้องกับรูปภาพ

อย่าลืมว่าการใช้ alt tag ที่เหมาะสม จะช่วยให้ผู้ใช้เว็บไซต์ที่มีปัญหาด้านสายตาหรือการใช้งานอุปกรณ์การเข้าถึงเว็บไซต์ สามารถเข้าใจรูปภาพได้ดีขึ้น และช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ของคุณ

ความสำคัญของ Image Alt Tag

ส่วนที่สำคัญของ SEO

การใช้ Image Alt Tag เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการค้นหาและแสดงผลในการค้นหาของ Google ได้ดีขึ้น การใช้ Image Alt Tag เป็นการบอก Google ว่ารูปภาพนั้นมีเนื้อหาอะไร ซึ่งจะช่วยให้ Google สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของ Google ด้วย

การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้

การใช้ Image Alt Tag ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ด้วย เนื่องจากผู้ใช้งานที่ไม่สามารถดูรูปภาพได้ เช่น ผู้พิการทางสายตา จะสามารถรู้เนื้อหาของรูปภาพได้จาก Image Alt Tag ที่แสดงขึ้นมา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้น

การทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การใช้ Image Alt Tag ยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เนื่องจาก Image Alt Tag จะช่วยให้คนที่ใช้เว็บไซต์ของคุณดูรูปภาพได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องรอให้รูปภาพโหลดเสร็จก่อน ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการโหลดเว็บไซต์และทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น

ใช้ Image Alt Tag ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับเนื้อหาของรูปภาพเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดี และช่วยเพิ่มโอกาสในการปรากฏในผลการค้นหาของ Google ด้วย

สรุป

ในการใส่ Image Alt Tag นั้น มีข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ซึ่งมีผลต่อการทำ SEO และความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว คุณสามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ได้:

  • ตรวจสอบว่า Image Alt Tag ได้ถูกใส่ให้ทุกภาพในเว็บไซต์ของคุณหรือไม่
  • ใช้คำอธิบายภาพที่สอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
  • ไม่ควรใช้คำอธิบายภาพที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เช่น “รูปนางแบบสวยงาม” หรือ “รูปนก”
  • ใช้คำอธิบายภาพที่สั้นและกระชับ ไม่เกิน 125 ตัวอักษร
  • ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เมื่อจำเป็น เพื่อให้คำอธิบายภาพชัดเจนและเห็นได้ชัดเจน

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว จะช่วยลดข้อผิดพลาดในการใส่ Image Alt Tag และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำ SEO และความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมาก

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments