Monday, September 25, 2023
Google search engine
HomeSEOFeatured snippet คืออะไร เกี่ยวข้องกับการทำ SEO อย่างไร?

Featured snippet คืออะไร เกี่ยวข้องกับการทำ SEO อย่างไร?

คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่า Featured snippet มาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ละคนก็อาจจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันไปว่ามันคืออะไร ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับ Featured snippet ว่ามันคืออะไรและเกี่ยวข้องอย่างไรกับการทำ SEO

Featured snippet หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Answer box หรือ Position zero คือบทความย่อยที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหาของ Google โดยมีเนื้อหาสรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา โดยทั่วไปแล้ว Featured snippet จะปรากฏเมื่อคำค้นหามีความนิยมสูง และเนื้อหาที่อยู่ใน Featured snippet จะถูกเลือกโดย Google จากเว็บไซต์ที่เป็น Authority หรือเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง

การปรากฏอยู่ใน Featured snippet จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณได้รับการเข้าถึงและความน่าสนใจมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็น Authority ของเว็บไซต์ของคุณด้วย ดังนั้นการเข้าใจและการวางแผนในการเข้าสู่ Featured snippet จึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณ

ความหมายของ Featured Snippet

Featured Snippet หรือส่วนที่เด่นเป็นส่วนหนึ่งของผลการค้นหาของ Google ที่แสดงผลบนด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหา ซึ่งเป็นส่วนที่โดดเด่นและเป็นข้อมูลสำคัญที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา ส่วนที่เด่นนี้จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาของผู้ใช้งาน โดยมีรูปแบบการแสดงผลเป็นโดยตรงในหน้าผลการค้นหา

การแสดงผล Featured Snippet จะช่วยเพิ่มโอกาสให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่บนหน้าผลการค้นหาของ Google โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณสามารถเลือกใช้คำสำคัญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับคำค้นหาของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ Featured Snippet ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและความน่าสนใจของเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณ

อย่างไรก็ตาม การแสดงผล Featured Snippet ไม่ได้รับการรับรองว่าจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณ แต่การเลือกใช้คำสำคัญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับคำค้นหาของผู้ใช้งานจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแสดงผล Featured Snippet ของเว็บไซต์ของคุณ

ดังนั้น การเลือกใช้คำสำคัญที่เหมาะสมและสอดคล้องกับคำค้นหาของผู้ใช้งาน และการเขียนเนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจจะช่วยเพิ่มโอกาสในการแสดงผล Featured Snippet ของเว็บไซต์ของคุณในหน้าผลการค้นหาของ Google อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎหมายของ Google อย่างเต็มที่

ความสำคัญของ Featured Snippet ในการทำ SEO

การเพิ่มการมองเห็น

การเพิ่มการมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณในหน้าผลการค้นหาของ Google ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการทำ SEO และ Featured Snippet เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีการมองเห็นมากขึ้น โดย Featured Snippet จะแสดงผลลัพธ์บางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณโดยตรงในหน้าผลการค้นหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณ

การเพิ่มคลิกผ่าน

นอกจากการเพิ่มการมองเห็นของเว็บไซต์ของคุณในหน้าผลการค้นหา การที่เว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่ใน Featured Snippet ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของคุณอีกด้วย โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่ Featured Snippet จะเปิดหน้าเว็บไซต์ของคุณโดยตรงที่ตำแหน่งอันดับ 1 ของหน้าผลการค้นหา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับการคลิกจากผู้ใช้งานเว็บไซต์

โดยสรุปแล้ว Featured Snippet เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการมองเห็นและคลิกผ่านของเว็บไซต์ของคุณในหน้าผลการค้นหาของ Google และเป็นสิ่งที่คุณควรพิจารณาใช้ในการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณอย่างสม่ำเสมอ

วิธีการทำให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏใน Featured Snippet

การทำคีย์เวิร์ดวิจัย

เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏใน Featured Snippet นั้น การทำคีย์เวิร์ดวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก คุณต้องค้นหาคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของคุณและมีความนิยม โดยใช้เครื่องมือค้นหาคำค้นหาที่มีอยู่แล้ว เช่น Google Keyword Planner หรือ SEMrush ซึ่งจะช่วยให้คุณเลือกคำค้นหาที่เหมาะสมและมีโอกาสปรากฏใน Featured Snippet ได้มากขึ้น

การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งที่สำคัญในการปรากฏใน Featured Snippet คุณต้องเขียนเนื้อหาที่มีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา และจัดเนื้อหาให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยใช้หัวข้อ ข้อความตัวหนา รายการแบบ bullet point และตารางเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ด้วยการทำคีย์เวิร์ดวิจัยและการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสปรากฏใน Featured Snippet ได้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม คุณต้องระวังไม่ให้เนื้อหาของคุณเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลบออกจาก Featured Snippet หรือถูกลบออกจากผลการค้นหาของ Google ได้ ดังนั้น คุณควรเลือกคำค้นหาและสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างรอบคอบ และมุ่งเน้นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้อ่าน

ความท้าทายในการทำ SEO สำหรับ Featured Snippet

การทำ SEO เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่บน Featured Snippet ของ Google นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก โดยเฉพาะเมื่อมีคู่แข่งหลายคนที่กำลังพยายามเข้าถึงเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ คุณจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ดีเพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณเข้าถึง Featured Snippet ได้

หนึ่งในความท้าทายของการทำ SEO เพื่อ Featured Snippet คือการแข่งขันกับเว็บไซต์อื่นที่มีเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คุณต้องพยายามเข้าใจว่าเว็บไซต์ของคุณจะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากกว่าเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

อีกความท้าทายหนึ่งคือการเข้าใจว่า Featured Snippet นั้นมีลักษณะการแสดงผลแบบไหน และว่าเนื้อหาที่คุณเขียนต้องเข้ากับแบบแสดงผลนั้นอย่างไร เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ง่าย

นอกจากนี้ คุณยังต้องมีกลยุทธ์เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง Featured Snippet โดยใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การใช้คำค้นหาที่เป็นคำถาม การใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือสถิติ เป็นต้น

ด้วยความท้าทายเหล่านี้ การทำ SEO เพื่อ Featured Snippet นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก แต่หากคุณทำได้สำเร็จ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมากมาย

การวัดผลของการทำ SEO สำหรับ Featured Snippet

หากคุณต้องการให้เว็บไซต์ของคุณปรากฏอยู่บน Featured Snippet ในหน้าผลการค้นหาของ Google คุณจะต้องเริ่มต้นด้วยการทำ SEO อย่างถูกต้อง และต้องทำให้เนื้อหาของคุณตอบโจทย์ของคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหัวข้อ

การวัดผลของการทำ SEO สำหรับ Featured Snippet จะต้องพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของความถี่ในการปรากฏของ Featured Snippet ของเว็บไซต์ของคุณ และการเพิ่มความเข้าใจของผู้ใช้งานในเนื้อหาของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังต้องตรวจสอบว่า Featured Snippet ของคุณมีความสมบูรณ์แบบและตอบโจทย์การค้นหาของผู้ใช้งานอย่างถูกต้อง โดยการใช้เครื่องมือวัดผล SEO เช่น Google Analytics หรือ SEMrush จะช่วยให้คุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณและปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้ตอบโจทย์การค้นหาของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ด้วยการทำ SEO สำหรับ Featured Snippet อย่างถูกต้อง คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการปรากฏอยู่บนหน้าผลการค้นหาของ Google และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สรุป

Featured snippet คือการนำเสนอข้อมูลสำคัญบนหน้าผลการค้นหาของ Google โดยไม่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น การแสดงผลของ Featured snippet จะอยู่ด้านบนสุดของหน้าผลการค้นหา โดยจะแสดงผลเป็นตาราง หรือข้อความสั้นๆ โดยมีรูปแบบการแสดงผลที่หลากหลาย

การทำ SEO สามารถเพิ่มโอกาสในการแสดงผลของ Featured snippet ได้ โดยการเน้นเนื้อหาที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน รวมถึงการใช้คำสำคัญที่เหมาะสม และการเขียนเนื้อหาให้เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การเพิ่ม schema markup หรือการใช้รูปแบบของข้อความที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงผลของ Featured snippet ได้อีกด้วย

การแสดงผลของ Featured snippet นั้นมีผลต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างมาก ดังนั้นการทำ SEO เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดงผลของ Featured snippet จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ที่ทำการตลาดออนไลน์ต้องคำนึงถึงในการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกับผู้ใช้งานอย่างมากขึ้นในยุคปัจจุบัน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments