Friday, February 9, 2024
Google search engine
HomeSEO404 Not Found คืออะไร มีวิธีแก้ยังไงได้บ้าง?

404 Not Found คืออะไร มีวิธีแก้ยังไงได้บ้าง?

404 Not Found เป็นหน้าเว็บที่ปรากฏขึ้นเมื่อเว็บไซต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ หรือเมื่อเว็บไซต์ไม่พบหน้าที่คุณต้องการเข้าชม ในกรณีนี้ คุณจะเห็นข้อความ “404 Not Found” บนหน้าจอของคุณ

การแก้ไขข้อผิดพลาดนี้สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับสาเหตุของปัญหา หากเป็นเพราะการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ คุณสามารถลองรีเฟรชหน้าเว็บหรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ของคุณได้ แต่หากเป็นเพราะหน้าเว็บไซต์ไม่มีอยู่จริง คุณจะต้องติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์เพื่อแก้ไขปัญหานี้

ด้วยความสำคัญของการเข้าถึงเว็บไซต์ในปัจจุบัน การแก้ไขข้อผิดพลาด 404 Not Found มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

404 Not Found คืออะไร

ความหมาย

404 Not Found คือ รหัสข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเมื่อเว็บเพจไม่สามารถหาหน้าที่คุณต้องการได้ หรือไม่พบที่อยู่ URL ของหน้าเว็บที่คุณต้องการเข้าชม รหัสข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อคุณพยายามเข้าถึงหน้าเว็บที่ไม่มีอยู่จริง หรือหน้าเว็บที่เคยมีอยู่แต่ถูกลบไปแล้ว

สาเหตุ

รหัสข้อผิดพลาด 404 Not Found สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การเข้าถึง URL ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีอยู่จริง การลบหน้าเว็บที่เคยมีอยู่ การย้ายหน้าเว็บไปยัง URL ใหม่โดยไม่ได้แจ้งให้เครื่องมือค้นหารู้ตามปกติ หรือการเข้าถึงหน้าเว็บที่ถูกปิดกั้นโดยการตั้งค่าการเข้าถึง

สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ สามารถแก้ไขปัญหา 404 Not Found โดยการตรวจสอบ URL ที่ผู้ใช้งานพยายามเข้าถึงว่าถูกต้องหรือไม่ หาก URL ไม่ถูกต้อง ควรแก้ไขให้ถูกต้อง หากหน้าเว็บถูกลบไปแล้ว ควรสร้างหน้าเว็บใหม่หรือเปลี่ยน URL ใหม่ และหากมีการย้ายหน้าเว็บไปยัง URL ใหม่ ควรแจ้งให้เครื่องมือค้นหารู้ตามปกติโดยใช้รหัสการเปลี่ยนที่อยู่ (301 Moved Permanently) หรือรหัสการเปลี่ยนที่อยู่ชั่วคราว (302 Found) ตามกรณี

อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้งานพบรหัสข้อผิดพลาด 404 Not Found บ่อยครั้ง อาจเป็นสัญญาณให้ผู้ดูแลเว็บไซต์ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขให้เหมาะสมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข 404 Not Found

ตรวจสอบ URL

เมื่อพบกับข้อผิดพลาด 404 Not Found ผู้ใช้งานควรตรวจสอบ URL ให้แน่ใจว่าได้พิมพ์ URL ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะตัวอักษรพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็ก หากพบว่า URL ไม่ถูกต้อง ผู้ใช้งานควรแก้ไข URL ให้ถูกต้อง

ใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาด

ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อหาสาเหตุของข้อผิดพลาด 404 Not Found ได้ เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานพบข้อผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ตรวจสอบไฟล์ .htaccess

ไฟล์ .htaccess เป็นไฟล์ที่สำคัญในการกำหนดการตั้งค่าเว็บไซต์ ผู้ใช้งานควรตรวจสอบไฟล์ .htaccess เพื่อตรวจสอบว่ามีการกำหนดการตั้งค่า URL หรือไม่ หากไม่มีการตั้งค่า URL ผู้ใช้งานควรเพิ่มโค้ดเพื่อกำหนดการตั้งค่า URL ให้ถูกต้อง

ติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้ง

หากผู้ใช้งานไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด 404 Not Found ได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้งานควรติดต่อผู้ให้บริการโฮสติ้ง เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขข้อผิดพลาด ผู้ให้บริการโฮสติ้งจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด 404 Not Found ให้กับผู้ใช้งานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: ผู้ใช้งานควรเช็คว่าเครื่องมือตรวจสอบข้อผิดพลาดและการตั้งค่าไฟล์ .htaccess สามารถใช้งานได้กับเว็บไซต์ที่ใช้งาน Apache server เท่านั้น

การป้องกัน 404 Not Found

กำหนดแผนผังเว็บไซต์

การกำหนดแผนผังเว็บไซต์เป็นวิธีที่สามารถช่วยลดปัญหา 404 Not Found ได้มากๆ โดยการออกแบบแผนผังเว็บไซต์ให้มีการเชื่อมโยงที่ถูกต้องและสม่ำเสมอ โดยการใช้เครื่องมือสร้างแผนผังเว็บไซต์ เช่น XML Sitemap จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีการเชื่อมโยงที่ถูกต้องและลิงก์ที่อัปเดตแล้ว

อัปเดตลิงก์ที่หายไป

การอัปเดตลิงก์ที่หายไปเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหา 404 Not Found ได้มากๆ โดยการใช้เครื่องมือตรวจสอบลิงก์เสีย หรือ Broken Link Checker จะช่วยตรวจสอบลิงก์ที่หายไปและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การอัปเดตลิงก์ที่หายไปบ่อยครั้งจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความเป็นมาตรฐานสูงขึ้น และสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือในการค้นหาของเครื่องมือค้นหาอีกด้วย

ในการป้องกัน 404 Not Found คุณสามารถใช้วิธีต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหานี้ได้ โดยการกำหนดแผนผังเว็บไซต์และอัปเดตลิงก์ที่หายไปจะช่วยลดปัญหานี้ได้มากๆ

สรุป

ในบทความนี้ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับ 404 Not Found คืออะไร และวิธีการแก้ไขปัญหานี้ โดย 404 Not Found เป็นการแสดงผลข้อความที่บอกว่าหน้าเว็บที่ผู้ใช้ต้องการเข้าชมไม่พบหรือไม่มีอยู่จริงบนเซิร์ฟเวอร์ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงหน้าเว็บได้

วิธีการแก้ไขปัญหานี้ คือ ตรวจสอบ URL ที่ผู้ใช้พิมพ์ว่าถูกต้องหรือไม่ และตรวจสอบว่าเว็บไซต์ยังมีอยู่หรือไม่ หาก URL ไม่ถูกต้อง ให้แก้ไข URL ให้ถูกต้อง แต่หาก URL ถูกต้องและเว็บไซต์ยังมีอยู่ อาจจะเกิดจากปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ผู้ใช้ลองเข้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้งหรือรีเฟรชหน้าเว็บไซต์

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการแก้ไขปัญหา 404 Not Found ได้อย่างอื่นด้วย เช่น การตรวจสอบไฟล์ .htaccess หรือการติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา 404 Not Found เป็นเรื่องที่สำคัญในการดูแลเว็บไซต์ เนื่องจากจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและการใช้งานของผู้ใช้ เพราะฉะนั้น การตรวจสอบปัญหาและแก้ไขโดยรวดเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments