Monday, September 25, 2023
Google search engine
HomeSEOวิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Google Sitelinks

วิธีแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Google Sitelinks

หากคุณเป็นเจ้าของเว็บไซต์และใช้ Google Sitelinks เพื่อเพิ่มความสะดวกในการนำทางผู้ใช้ อาจพบปัญหาเมื่อมีการแสดงผลลิงค์ที่ไม่ตรงกับที่คุณต้องการ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องรู้จัก ในบทความนี้เราจะอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับ Google Sitelinks คุณอาจต้องการตรวจสอบการตั้งค่าเว็บไซต์ของคุณว่าถูกต้องหรือไม่ การตั้งค่าที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ Google แสดงผลลิงค์ที่ไม่ตรงกับที่คุณต้องการ การตรวจสอบการตั้งค่าเว็บไซต์และแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณแสดงผลลิงค์ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Google Sitelinks อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยาก อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ความเข้าใจ Google Sitelinks

ความหมาย

Google Sitelinks คือ การแสดงลิงค์เว็บไซต์ย่อยที่สำคัญบนหน้าผลการค้นหาของ Google สำหรับเว็บไซต์หลัก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่สำคัญของเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ Google Sitelinks ยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีโอกาสในการได้รับความน่าเชื่อถือและเป็นที่รู้จักในวงการ SEO มากยิ่งขึ้น

วิธีการทำงาน

Google Sitelinks จะถูกเลือกแสดงโดยอัตโนมัติโดย Google โดยจะพิจารณาตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ ความน่าสนใจของเนื้อหา และความสอดคล้องกับคำค้นหาที่ผู้ใช้งานค้นหา

อย่างไรก็ตาม คุณสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับ Google Sitelinks ได้โดยการทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ โดยมีการจัดหน้าเว็บไซต์และการใช้งาน URL ที่สมเหตุสมผล
 2. สร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยให้มีความสอดคล้องกับคำค้นหาที่ผู้ใช้งานค้นหา
 3. สร้างการเชื่อมโยงภายในที่เหมาะสมระหว่างหน้าเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าถึงเนื้อหาที่สำคัญได้ง่ายขึ้น
 4. สร้างการเชื่อมโยงภายนอกที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
 5. ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณได้ทำการส่ง Sitemap ไปยัง Google Search Console และตรวจสอบการแสดงผลของ Google Sitelinks บ่อย ๆ เพื่อติดตามและปรับปรุง

ปัญหาที่พบบ่อยใน Google Sitelinks

ปัญหาการแสดงผล

เมื่อคุณค้นหาบริษัทหรือแบรนด์บน Google อาจพบกับรายการที่แสดงเว็บไซต์ย่อยของเว็บไซต์หลัก ซึ่งเรียกว่า Google Sitelinks แต่บางครั้งอาจพบปัญหาที่ Google Sitelinks ไม่แสดงผลตามที่คุณต้องการ อาจเป็นเพราะเว็บไซต์ของคุณยังไม่ได้รับการอัพเดทหรือมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างเว็บไซต์

ปัญหาการเชื่อมโยง

อีกปัญหาที่พบบ่อยใน Google Sitelinks คือการเชื่อมโยงที่ไม่ถูกต้อง คุณอาจพบว่า Google Sitelinks แสดงผลเว็บไซต์ย่อยที่ไม่มีการเชื่อมโยงกับหน้าเว็บไซต์หลัก หรือเว็บไซต์ย่อยที่เชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บไซต์หลักที่ไม่เหมาะสม การแก้ไขปัญหานี้คุณสามารถทำได้โดยการตรวจสอบโครงสร้างเว็บไซต์และการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ย่อย

โดยรวมแล้ว การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Google Sitelinks นั้นเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้ง่าย หากคุณต้องการให้ Google Sitelinks แสดงผลเว็บไซต์ย่อยที่ถูกต้องและตรงตามที่คุณต้องการ คุณต้องมั่นใจว่าโครงสร้างเว็บไซต์ของคุณถูกต้องและมีการเชื่อมโยงที่ถูกต้อง และคุณอาจต้องรอสักครู่เพื่อให้ Google อัพเดทข้อมูลของเว็บไซต์ของคุณให้ถูกต้อง

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Google Sitelinks

การปรับปรุงเว็บไซต์

หากคุณพบว่า Google Sitelinks ไม่แสดงผลหน้าเว็บไซต์ของคุณอย่างถูกต้อง อาจจะเป็นเพราะเว็บไซต์ของคุณยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมกับการแสดงผลของ Google Sitelinks ดังนั้น คุณควรปรับปรุงเว็บไซต์ของคุณดังนี้:

 • ปรับปรุงโครงสร้างของเว็บไซต์ให้เป็นระเบียบและเป็นระเบียบ
 • อัปเดตเนื้อหาบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้เป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
 • ปรับปรุงคุณภาพของรูปภาพและวิดีโอบนเว็บไซต์ของคุณ
 • ตรวจสอบการใช้งาน Meta Tags และการเชื่อมโยงภายในของเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก SEO

การปรับปรุงการเชื่อมโยงภายใน

การเชื่อมโยงภายในของเว็บไซต์ของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับ Google Sitelinks ดังนั้น คุณควรปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในของเว็บไซต์ดังนี้:

 • สร้างการเชื่อมโยงภายในให้เป็นระบบที่เป็นระเบียบและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
 • ตรวจสอบเชื่อมโยงภายในของเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามหลัก SEO
 • ปรับปรุงการเชื่อมโยงภายในของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ Google Sitelinks

โดยสรุปว่า การแก้ไขปัญหา Google Sitelinks ของคุณ จะต้องปรับปรุงเว็บไซต์และการเชื่อมโยงภายในของเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับการแสดงผลของ Google Sitelinks อย่างถูกต้อง ดังนั้น คุณควรปรับปรุงเว็บ

การประเมินผลการแก้ไขปัญหา

หลังจากที่คุณได้ทำการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Google Sitelinks แล้ว คุณจะต้องประเมินผลการแก้ไขปัญหาของคุณว่ามีผลอย่างไรต่อการแสดงผลของเว็บไซต์ของคุณบน Google หรือไม่

เพื่อประเมินผลการแก้ไขปัญหาของคุณ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้:

 1. ตรวจสอบ Google Search Console ของคุณเพื่อดูว่าการแก้ไขปัญหาของคุณได้ถูกต้องหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการแสดงผลของ Sitelinks
 2. ทดสอบการค้นหาคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของคุณบน Google และตรวจสอบว่า Sitelinks ของคุณถูกแสดงหรือไม่
 3. ตรวจสอบว่าเว็บไซต์ของคุณมีการอัปเดตหรือเปลี่ยนแปลงการออกแบบหรือไม่ และทำการรีเครื่อง Googlebot เพื่อให้ Google สแกนและอัปเดตเว็บไซต์ของคุณ
 4. รอสักครู่เพื่อให้ Googlebot สแกนและอัปเดตเว็บไซต์ของคุณ และตรวจสอบการแสดงผลของ Sitelinks อีกครั้ง

หลังจากที่คุณได้ทำการประเมินผลการแก้ไขปัญหาแล้ว หากพบว่ายังมีปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผลของ Sitelinks ของคุณ คุณอาจต้องทำการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งหรือติดต่อ Google Support เพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของคุณ

สรุป

หลังจากที่คุณได้ทำการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Google Sitelinks โดยการทำตามขั้นตอนที่ได้กล่าวมา คุณจะสามารถตรวจสอบได้ว่าการแก้ไขปัญหานั้นสำเร็จหรือไม่ โดยการตรวจสอบว่า Sitelinks ของเว็บไซต์ของคุณได้ถูกแสดงอย่างถูกต้องหรือไม่ หาก Sitelinks ของคุณถูกแสดงอย่างถูกต้องแล้ว คุณสามารถเรียกดูได้จาก Google Search Console และตรวจสอบสถิติการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้ว่ามีผลกระทบหรือไม่

หากคุณพบว่าปัญหายังคงอยู่ คุณสามารถลองทำตามขั้นตอนอื่นๆ เช่น การอัปเดตเนื้อหาของเว็บไซต์ การเพิ่มลิงก์ภายในเว็บไซต์ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแสดง Sitelinks ของเว็บไซต์ของคุณ

อย่าลืมว่าการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Google Sitelinks อาจใช้เวลานานและต้องใช้ความอดทน แต่หากคุณทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่มีปัญหาอื่นเกี่ยวข้อง คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้สำเร็จ และเพิ่มโอกาสในการเพิ่มผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments