Sunday, February 11, 2024
Google search engine
HomeSEOวิธีการแก้ไข Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม

วิธีการแก้ไข Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม

เมื่อคุณเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ คุณอาจเห็นว่ารูปภาพบางภาพไม่มีการกำหนด “Image Alt Tag” หรือกำหนดไม่เหมาะสมกับเนื้อหาของเว็บไซต์ การกำหนด “Image Alt Tag” ที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการทราบถึงเนื้อหาภายในรูปภาพไม่ได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการทำ SEO ของเว็บไซต์ของคุณด้วย

การแก้ไข Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสมจะช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากขึ้น การกำหนด “Image Alt Tag” ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณเข้าใจเนื้อหาภายในรูปภาพได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความสอดคล้องกับ SEO อีกด้วย

หากคุณต้องการปรับปรุง Image Alt Tag ของเว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถทำได้โดยง่ายดาย ให้คุณตรวจสอบรูปภาพทุกภาพบนเว็บไซต์ของคุณและกำหนด “Image Alt Tag” ที่เหมาะสมกับเนื้อหาภายในรูปภาพ โดยให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ และไม่มีการใช้คำที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณ

ทำความเข้าใจ Image Alt Tag

ความสำคัญของ Image Alt Tag

Image Alt Tag เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความพิการทางสายตาหรือเครื่องมือช่วยเหลือสามารถเข้าถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ Image Alt Tag ยังช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความเข้าใจต่อเครื่องมือค้นหา เพราะบางครั้งเครื่องมือค้นหาไม่สามารถอ่านภาพได้ ดังนั้นการใส่ Image Alt Tag จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการพัฒนาเว็บไซต์

องค์ประกอบของ Image Alt Tag

Image Alt Tag ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ Text และ Description

Text

Text คือ ข้อความที่อธิบายภาพในรูปแบบสั้นๆ ซึ่งจะแสดงผลเมื่อภาพไม่สามารถแสดงผลได้ เช่น ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีปัญหาด้านสายตา หรือเครื่องมือช่วยเหลือที่ไม่สามารถแสดงภาพได้

Description

Description คือ ข้อความที่อธิบายภาพในรูปแบบละเอียดมากขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการรู้ลึกลงได้ เช่น สีของภาพ ลักษณะของวัตถุในภาพ หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับภาพ

การใส่ Image Alt Tag ที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความพิการทางสายตาหรือเครื่องมือช่วยเหลือสามารถเข้าถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์ได้ และช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีความเข้าใจต่อเครื่องมือค้นหา ดังนั้น Image Alt Tag ควรถูกใส่ในทุกภาพบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์และเพิ่มโอกาสในการอยู่ในหน้าแรกของเครื่องมือค้นหา

วิธีการตรวจสอบ Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม

การตรวจสอบ Image Alt Tag เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้เว็บไซต์ของคุณมีคุณภาพและเข้าใจง่ายสำหรับผู้ใช้งาน. ดังนั้น การตรวจสอบ Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ควรทำ.

นี่คือวิธีการตรวจสอบ Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม:

 1. ตรวจสอบว่า Image Alt Tag มีความสัมพันธ์กับภาพหรือไม่: ควรตรวจสอบว่า Image Alt Tag สื่อถึงข้อความที่สอดคล้องกับภาพหรือไม่ โดยที่ไม่ควรใช้คำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพ เช่น “รูปนี้มีสีแดง” หรือ “รูปนี้มีขนาดใหญ่”.
 2. ตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่เป็นข้อความว่างเปล่า: ควรตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่เป็นข้อความว่างเปล่า หรือไม่มีการใส่ข้อความเลย เนื่องจากจะทำให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจว่าภาพนั้นแสดงอะไร.
 3. ตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มีการใช้คำหยาบหรือไม่เหมาะสม: ควรตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มีการใช้คำหยาบหรือไม่เหมาะสม เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจและไม่เหมาะสมกับบริการของคุณ.
 4. ตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มีการซ้ำซ้อน: ควรตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มีการซ้ำซ้อนกันหรือใช้คำอธิบายเดียวกันกับภาพอื่นๆ ในเว็บไซต์ของคุณ.
 5. ตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มีการใช้ภาษาต่างประเทศ: ควรตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มีการใช้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่ผู้ใช้งานไม่เข้าใจ เนื่องจากอาจทำให้ผู้ใช้งานไม่เข้าใจว่าภาพนั้นแสดงอะไร.
 6. ตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มีการใช้ตัวอักษรพิเศษ: ควรตรวจสอบว่า Image Alt Tag ไม่มี

ขั้นตอนการแก้ไข Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงในระดับเว็บไซต์

เมื่อพบว่า Image Alt Tag ของเว็บไซต์ของคุณไม่เหมาะสม คุณสามารถทำการแก้ไขได้โดยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบ Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม
 2. แก้ไข Image Alt Tag เป็นคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับภาพนั้น
 3. ตรวจสอบว่า Image Alt Tag ที่แก้ไขเป็นไปตามหลัก SEO

การปรับปรุงในระดับรูปภาพ

นอกจากการเปลี่ยนแปลง Image Alt Tag ในระดับเว็บไซต์แล้ว คุณยังสามารถปรับปรุง Image Alt Tag ในระดับรูปภาพได้อีกด้วย โดยการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกรูปภาพที่ต้องการปรับปรุง Image Alt Tag
 2. คลิกขวาที่รูปภาพและเลือก Properties
 3. ใส่คำอธิบายที่เหมาะสมในช่อง Alternate Text
 4. คลิก OK เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

โดยการปรับปรุง Image Alt Tag ในระดับรูปภาพจะช่วยให้ผู้ใช้งานที่มีความต้องการดูภาพไม่ได้ (เช่นผู้พิการทางสายตา) สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์ของคุณด้วย

ข้อควรระวังในการแก้ไข Image Alt Tag

เมื่อคุณต้องการแก้ไข Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสม คุณควรระวังเรื่องต่อไปนี้:

 • อย่าเพิ่มคำอธิบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาพ เช่น ใส่ชื่อเว็บไซต์หรือคำโฆษณา
 • อย่าใช้คำถามหรือคำอธิบายที่ไม่ชัดเจน เช่น “รูปนี้คืออะไร?”
 • อย่าใช้คำอธิบายที่ไม่สมบูรณ์ ควรให้คำอธิบายที่ชัดเจนและเพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่าย
 • ควรใช้คำอธิบายที่เหมาะสมกับภาพ โดยคำอธิบายควรเป็นคำที่สอดคล้องกับเนื้อหาหรือความหมายของภาพ

การแก้ไข Image Alt Tag ที่ไม่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานที่มีความต้องการใช้งานภาพในเว็บไซต์ของคุณ และยังช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาของเว็บไซต์ของคุณด้วย

สรุป

ในการเขียน Image Alt Tag นั้น คุณต้องมีความระมัดระวังในการเลือกคำอธิบายภาพที่ไม่เหมาะสม เพราะอาจทำให้เว็บไซต์ของคุณถูกลบออกจากการค้นหาของ Google ได้ ดังนั้น คุณควรปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

 • คำอธิบายภาพต้องสอดคล้องกับเนื้อหาของเว็บไซต์
 • คำอธิบายภาพต้องไม่ใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
 • คำอธิบายภาพต้องไม่เป็นโปรโมชั่นหรือโฆษณา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการเขียน Image Alt Tag ได้อีกด้วย เช่น ใช้เครื่องมือตรวจสอบคำผิด หรือใช้เครื่องมือช่วยในการเลือกคำอธิบายภาพที่เหมาะสมกับภาพ

ดังนั้น การเขียน Image Alt Tag ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์ของคุณและช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการติดอันดับของ Google อีกด้วย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments