Monday, September 25, 2023
Google search engine
HomeADSGoogle Shopping Ads คืออะไร?

Google Shopping Ads คืออะไร?

Google Shopping Ads คืออะไร? ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์แล้วต้องการเพิ่มยอดขาย หรืออยากให้สินค้าของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น คุณควรรู้จักกับ Google Shopping Ads ที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้การโฆษณาสินค้าของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Google Shopping Ads เป็นการโฆษณาสินค้าบน Google โดยเป็นรูปแบบของโฆษณาที่แสดงผลเป็นรูปภาพ และแสดงราคาสินค้า โดยเมื่อผู้ใช้งานคลิกที่โฆษณาสินค้าของคุณ จะทำการเปิดหน้าเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที

การใช้ Google Shopping Ads จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณ โดยเพิ่มความสามารถในการเปรียบเทียบราคาสินค้าของคุณกับสินค้าของคู่แข่ง และเพิ่มช่องทางในการโฆษณาสินค้าของคุณให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมมากขึ้น ดังนั้น หากคุณต้องการเพิ่มยอดขายและเป็นที่รู้จักของลูกค้า คุณควรสนใจใน Google Shopping Ads นี้ครับ

Google Shopping Ads คืออะไร

Google Shopping Ads หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า Product Listing Ads (PLAs) คือ รูปแบบการโฆษณาจาก Google ที่ช่วยให้คุณสามารถโฆษณาสินค้าของคุณบน Google Shopping ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแสดงผลสินค้าของคุณในรูปแบบของรูปภาพ ราคา และชื่อสินค้า ซึ่งจะปรากฏบนหน้าผลการค้นหาของ Google และ Google Shopping

การโฆษณาด้วย Google Shopping Ads นั้นมีขั้นตอนง่าย ๆ ที่คุณต้องทำคือ อัปโหลดข้อมูลสินค้าของคุณบน Merchant Center ของ Google และตั้งค่าแคมเปญโฆษณาบน Google Ads หลังจากนั้น Google จะแสดงโฆษณาสินค้าของคุณให้กับผู้ใช้งานที่มีความสนใจและต้องการซื้อสินค้าที่คุณขาย

Google Shopping Ads นั้นมีความสามารถที่จะเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานที่เข้ามาค้นหาสินค้าบน Google Shopping นั้นมักจะมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้า และ Google Shopping Ads จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแสดงสินค้าของคุณให้กับผู้ใช้งานที่มีความสนใจและต้องการซื้อสินค้าของคุณอย่างมากที่สุด

วิธีการทำงานของ Google Shopping Ads

Google Shopping Ads เป็นช่องทางการโฆษณาสินค้าของคุณใน Google Search โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพสินค้า ราคา และชื่อร้านค้าได้โดยตรง การโฆษณาด้วย Google Shopping Ads เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีสินค้ามากและต้องการเพิ่มยอดขาย โดยที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคาได้ง่ายๆ

การทำงานของ Google Shopping Ads จะเริ่มต้นจากการสร้าง Google Merchant Center เพื่อเชื่อมต่อกับ Google Ads โดย Merchant Center จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้สำหรับอัปโหลดข้อมูลสินค้า เช่น รูปภาพสินค้า ราคา และรายละเอียดอื่นๆ

เมื่อข้อมูลสินค้าถูกอัปโหลดเข้าสู่ Merchant Center แล้ว คุณสามารถสร้าง Google Shopping Campaign ใน Google Ads ได้ โดยการกำหนดงบประมาณและเลือกสินค้าที่ต้องการโฆษณา และตั้งค่าการประมาณการค่าคลิก (CPC) สำหรับแต่ละสินค้า

เมื่อ Campaign ถูกสร้างแล้ว ระบบจะแสดงสินค้าของคุณใน Google Search โดยผู้ใช้งานสามารถค้นหาสินค้าและเปรียบเทียบราคาได้โดยตรง การคลิกที่สินค้าจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าสินค้าของคุณ และคุณจะต้องจ่ายค่าคลิกตามการตั้งค่า CPC ที่คุณกำหนดไว้

ในสรุป Google Shopping Ads เป็นช่องทางการโฆษณาสินค้าของคุณใน Google Search โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเห็นภาพสินค้า ราคา และชื่อร้านค้าได้โดยตรง การทำงานของ Google Shopping Ads จะเริ่มต้นจากการสร้าง Google Merchant Center เพื่อเชื่อมต่อกับ Google Ads และสร้าง Google Shopping Campaign โดยการกำหนดงบประมาณและเลือกสินค้าที่ต้องการโฆษณา และตั้งค่าการประมาณการค่าคลิก (CPC) สำหรับแต่ละสินค้า

ขั้นตอนการตั้งค่า Google Shopping Ads

การตั้งค่า Google Shopping Ads ทำได้โดยใช้ Google Ads ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับการโฆษณาบน Google โดยเฉพาะ การตั้งค่า Google Shopping Ads นั้นเป็นขั้นตอนที่ง่ายและมีขั้นตอนเพียงไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น

ขั้นตอนการตั้งค่า

 1. เข้าสู่ Google Ads ด้วยบัญชี Google ของคุณ
 2. คลิกที่ “Campaigns” แล้วเลือก “New Campaign”
 3. เลือก “Shopping” เป็นประเภทของแคมเปญ
 4. เลือกประเภทการแสดงผลสินค้า เช่น “Product Shopping Ads” หรือ “Showcase Shopping Ads”
 5. เลือกวันที่เริ่มและสิ้นสุดการแสดงผลของแคมเปญ
 6. เลือกประเภทการเสนอราคา เช่น “Manual CPC” หรือ “Enhanced CPC”
 7. ตั้งค่างบประมาณและการเสนอราคา
 8. สร้างกลุ่มสินค้า โดยระบุชื่อกลุ่มสินค้าและเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการโฆษณา
 9. ออกแบบและสร้างโฆษณาสินค้าของคุณ โดยระบุรายละเอียดสินค้า เช่น ชื่อสินค้า ราคา คำอธิบาย รูปภาพ และอื่นๆ
 10. ตั้งค่าการเปิดแสดงผลโฆษณา เช่น การเปิดให้แสดงผลในทุกเวลาหรือเฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เรียบร้อยแล้ว แคมเปญ Google Shopping Ads ของคุณก็พร้อมที่จะเริ่มต้นแสดงผลและเพิ่มยอดขายสินค้าของคุณแล้ว!

ประโยชน์ของ Google Shopping Ads

Google Shopping Ads เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถโฆษณาสินค้าและบริการของคุณใน Google Search ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ Google Shopping Ads คุณจะได้รับประโยชน์ดังต่อไปนี้:

 • เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า: การโฆษณาสินค้าของคุณใน Google Shopping Ads จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณได้มากขึ้น เนื่องจากผู้ใช้ Google Search ที่มีความต้องการซื้อสินค้าจะได้เห็นสินค้าของคุณเป็นอย่างดี
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจ: การปรากฏตัวของสินค้าของคุณใน Google Shopping Ads จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของธุรกิจของคุณ เนื่องจากผู้ใช้ Google Search จะได้เห็นว่าธุรกิจของคุณมีสินค้าที่เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ
 • ลดต้นทุนการโฆษณา: การใช้ Google Shopping Ads จะช่วยลดต้นทุนการโฆษณาของคุณได้ เนื่องจากคุณจะไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดทำเนื้อหาโฆษณาเพิ่มเติม
 • เพิ่มระยะเวลาของการโฆษณา: การโฆษณาสินค้าของคุณใน Google Shopping Ads จะช่วยเพิ่มระยะเวลาของการโฆษณาของคุณ โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำเนื้อหาโฆษณาเพิ่มเติม
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการติดอันดับ: การโฆษณาสินค้าของคุณใน Google Shopping Ads จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดอันดับของเว็บไซต์ของคุณใน Google Search ด้วย

สรุปได้ว่า Google Shopping Ads เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยการใช้ Google Shopping Ads คุณจะสามารถโฆษณาสินค้าของคุณใน Google Search ได

การใช้งาน Google Shopping Ads ในธุรกิจ

Google Shopping Ads เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถโฆษณาสินค้าของคุณใน Google Search และ Google Shopping ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการโปรโมทสินค้าของคุณใน Google Shopping Ads จะทำให้ลูกค้าสามารถเห็นรูปภาพและรายละเอียดสินค้าของคุณได้ในตอนที่พวกเขากำลังค้นหาสินค้าที่ต้องการซื้อ

การใช้งาน Google Shopping Ads สามารถทำได้โดยการสร้าง Google Merchant Center account และอัพโหลดข้อมูลสินค้าของคุณเข้าสู่ Merchant Center แล้วสร้าง Google Shopping campaign ใน Google Ads โดยใช้ Merchant Center account ของคุณ

เมื่อคุณสร้าง Google Shopping campaign แล้ว คุณจะสามารถกำหนดการเสนอราคาหรือการเลือกเป้าหมายได้ โดยการกำหนดการเสนอราคาสามารถทำได้โดยการกำหนด Max CPC สำหรับสินค้าแต่ละรายการ หรือกำหนด Max CPM สำหรับการแสดงโฆษณาใน Google Display Network สำหรับสินค้าของคุณ

การใช้งาน Google Shopping Ads เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการโปรโมทสินค้าของคุณใน Google Search และ Google Shopping ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก Google Shopping Ads

เมื่อคุณใช้ Google Shopping Ads ในการโฆษณาสินค้าของคุณ คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการโฆษณาได้จากหน้า “รายงานผลการโฆษณา” ในบัญชี Google Ads ของคุณ

ในหน้า “รายงานผลการโฆษณา” นี้ คุณสามารถดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการโฆษณาของคุณ เช่น จำนวนคลิกทั้งหมด ราคาเฉลี่ยต่อคลิก และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้คนที่ได้คลิกโฆษณาของคุณ เช่น สถานที่ที่พวกเขาอยู่ อุปกรณ์ที่พวกเขาใช้ และอื่น ๆ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการโฆษณาของคุณได้อีกด้วย โดยใช้รายงานเชิงลึกที่มีอยู่ใน Google Analytics คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณที่มาจากการโฆษณาของ Google Shopping Ads ได้ เช่น รายงานการเข้าชมหน้าสินค้า อัตราส่วนการแปลงของผู้เข้าชม และอื่น ๆ

การวิเคราะห์ผลลัพธ์จาก Google Shopping Ads เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการโฆษณาสินค้าของคุณ ด้วยการวิเคราะห์ผลลัพธ์นี้ คุณสามารถปรับปรุงและปรับแต่งแคมเปญโฆษณาของคุณให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อควรระวังในการใช้ Google Shopping Ads

ในการใช้ Google Shopping Ads คุณควรเลือกคำสำคัญอย่างมีความสอดคล้องกับสินค้าของคุณเท่านั้น โดยไม่ควรเลือกคำสำคัญที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งบประมาณในที่ผิด นอกจากนี้ คุณควรตั้งราคาของสินค้าของคุณให้เหมาะสมกับตลาดและควรคำนึงถึงความสูงของการแข่งขันในตลาดนั้นๆด้วย

นอกจากนี้ คุณควรสร้างรูปภาพสินค้าที่มีความคมชัดและมีความสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า คุณยังควรเลือกเวลาที่เหมาะสมในการแสดงโฆษณา เช่น ช่วงเวลาที่ผู้คนมีนิสัยในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ อย่างเช่นช่วงเทศกาลหรือวันส่งท้ายปีเป็นต้น

สุดท้าย คุณควรตรวจสอบและปรับปรุงการแสดงผลของ Google Shopping Ads ของคุณอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

สรุป

Google Shopping Ads เป็นเครื่องมือการโฆษณาสินค้าของ Google ซึ่งช่วยให้ผู้คนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบราคาสินค้าได้ง่ายขึ้น การโฆษณาด้วย Google Shopping Ads จะแสดงผลบนหน้าผลการค้นหาของ Google และ Google Shopping โดยมีรูปภาพสินค้าและราคาแสดงอยู่ด้วย

การใช้ Google Shopping Ads ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณได้ เนื่องจากผู้คนสามารถเห็นสินค้าของคุณได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การใช้ Google Shopping Ads ยังช่วยลดต้นทุนโฆษณาเนื่องจากคุณจะเสียเงินเมื่อมีผู้คนคลิกเข้าไปดูสินค้าของคุณเท่านั้น

ในการใช้ Google Shopping Ads คุณสามารถเลือกวิธีการโฆษณาได้หลากหลาย เช่น การโฆษณาสินค้าแบบทั่วไป โฆษณาสินค้าที่มีโปรโมชั่นหรือส่วนลด หรือโฆษณาสินค้าในช่วงเวลาที่มีการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณอย่างมากยิ่งขึ้น

ในสรุป Google Shopping Ads เป็นเครื่องมือการโฆษณาสินค้าที่มีประสิทธิภาพและช่วยให้คุณเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าของคุณได้อย่างมากยิ่ง โดยคุณสามารถเลือกวิธีการโฆษณาได้หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงเวลาและสถานการณ์การตลาดที่แตกต่างกันไป

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments